Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych

Misją Uczelni jest realizacja procesu edukacyjnego i naukowo-badawczego na wysokim poziomie w oparciu o wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie polskiej oraz zagranicznej kadry nauczycieli akademickich. Uczelnia dąży do ciągłego rozwoju intelektualnego, wspomagania indywidualnych uzdolnień, aspiracji naukowych i społecznych studentów oraz pracowników.
Stwarza możliwość rozwoju zainteresowań, wszelkiej aktywności oraz przedsiębiorczości inicjując, a także wspierając liczne przedsięwzięcia i projekty.
WSZMiJO stwarza studentom i słuchaczom doskonałe warunki do zdobycia szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, tak aby mogli odnieść sukces na konkurencyjnych rynkach pracy w kraju i za granicą.
W procesie edukacyjnym Uczelnia wykorzystuje inwencję oraz kreatywność swoich studentów. Chętnie wspiera ich aktywność naukową i kulturalną. Studenci organizują warsztaty, seminaria, konferencje, debaty, wystawy, przeglądy filmów, poznają inne kraje i kultury oraz wydają studenckie czasopismo.
Uczelnia przywiązuje ogromną wagę do nauczania języków obcych, przekazywania najnowszej wiedzy o świecie oraz do nawiązywania kontaktów zagranicznych.
W Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach studiują również studenci z zagranicy biorący udział w międzynarodowych programach wymiany edukacyjnej.

Aktualnosci wiecej_aktualnosci
Gdzie_jestesmy
Gallusa 12
40-594 Katowice
tel: +48 32 20 79 228

zapamietaj_mnie (?)
Nie_pamietasz_hasla
staże i praktyki
JOBallert
joballert_glowna_info

img

Regulamin | O nas | Kontakt | Miasto Pracy - JAKOŚĆ ROKU 2011 | Kalasoft

_stopka
Nasz_kanal facebook
Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français