Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

15 lat Wyższej Szkoły Biznesu w Pile

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 1995r. Zachodniopomorska Szkoła Businessu Instytut Kształcenia Managerów w Pile, spółka z o.o. w Pile, otrzymała zezwolenie na utworzenie Wyższej Szkoły Biznesu w Pile.
Dnia 8 lutego 1996 r. decyzjami Ministra Edukacji Narodowej Wyższa Szkoła Biznesu w Pile została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową  nr „80” oraz otrzymała zatwierdzony swój pierwszy statut.
W ciągu 15 lat uczelnia wykształciła ponad 6000 absolwentów studiów licencjackich i studiów podyplomowych, zorganizowała 19 konferencji i seminariów, wydała 36 publikacji naukowych, zrealizowała lub realizuje projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, staje się liderem doradztwa dla samorządów lokalnych, a w ostatnim czasie realizuje udany konsulting dla firm.

Obchody Jubileuszu 15-lecia istnienia Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, to szczególne wydarzenie dla Uczelni, ale także i dla całego regionu.
Warto tylko podkreślić, że z naszą Uczelnią związanych jest wiele pokoleń dla których stanowi ona ważny element życia.
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile to prężnie działająca uczelnia wyższa, współpracująca na wielu płaszczyznach z innymi ośrodkami naukowymi z kraju oraz zagranicy, a także z samorządem lokalnym.
Uroczystości patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski.

 

http://www.wsb.pila.pl

You can find us
Al. Niepodległości 2
64-920 Piła
ph.: +48 67 212 73 10

Remember me (?)
Forgot your password?
staże i praktyki
JOBalert
Latest offers directly to your e-mail address. Receive it free.

img

Terms and Conditions | About us | Contact details | City of Work - Quality of the Year 2012

Career Office / 2011. All rights reserved.
Our channel facebook
Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français