Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (daw. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku.

Tradycje Uczelni sięgają roku 1870, gdy staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była ona jedyną wyższą uczelnią na ziemiach polskich pod zaborem pruskim. Uczelnia istniała tylko siedem lat i została zlikwidowana dekretem pruskiego kanclerza Bismarcka a mimo to wpłynęła niewątpliwie na poziom rolnictwa w Wielkopolsce oraz wzmocniła ideę utworzenia silnej uczelni akademickiej w Poznaniu.

Gdy jeszcze w czasie trwania walk Powstania wielkopolskiego w 1919 roku rozpoczął działalność uniwersytet, nazwany początkowo Wszechnicą Piastowską, a potem Uniwersytetem Poznańskim, jego częścią integralną był Wydział Rolniczo-Leśny. Zajęcia na Wydziale rozpoczęły się już w październiku 1919 roku. Wtedy też założono Ogród Dendrologiczny, w 1920 zakupiono Kolegium Rungego, a w 1937 zrealizowano Collegium im. Cieszkowskich. Dynamiczny rozwój naukowy i materialny Wydziału mimo wybuchu II wojny światowej, pozwala kształcić swych studentów od 1942 roku na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Po wojnie, w 1949 roku, będąc w dalszym ciągu w strukturach Uniwersytetu Poznańskiego tworzy się Wydział Rolniczy ze Studium Ogrodniczym i Wydział Leśny.

W 1951 roku na mocy zarządzenia Rady Ministrów następuje oddzielenie od Uniwersytetu i powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza. Tworzą się kolejne Wydziały: Zootechniczny (1951), Technologii Drewna (1954), Ogrodniczy (1956), Technologii Rolno-Spożywczej (1962), Melioracji Wodnych (1970) i Ekonomiczno-Społeczny (2007). W styczniu 2010 Senat UP zmienił nazwę dwóch wydziałów: Rolniczego na Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Ogrodniczego na Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

W 1972 roku Uczelnia przyjmuje nazwę Akademia Rolnicza, a w 1996 jej patronem zostaje August Cieszkowski, który jest nim do momentu zmiany nazwy Uczelni. W 2008 roku decyzją Sejmu Akademia Rolnicza staje się Uniwersytetem Przyrodniczym.

 

Nasza strona: http://puls.edu.pl

Gdzie jesteśmy
Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel.: +48 61 848 73 75

zapamiętaj mnie (?)
Nie pamiętasz hasła?
staże i praktyki
JOBalert
Najnowsze oferty prosto na Twoją skrzynkę email. Otrzymuj za darmo.

img

Regulamin | O nas | Kontakt | Miasto Pracy - JAKOŚĆ ROKU 2011 | Kalasoft

© Biuro Karier / 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nasz kanał facebook
Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français