Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

 

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach rozpoczęła się 15 maja 1991 roku, kiedy to utworzony został Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994 decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr: DNS 3-0145/TBS/173/94 z dnia 15 czerwca 1994 roku, na bazie osobowej i rzeczowej College'u, utworzona została Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 36. W tym samym czasie GWSH uruchomiła, na mocy wspomnianej decyzji MEN, studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa - rok 1997

W grudniu 1997 roku GWSH otrzymała, decyzją Ministra Edukacji Narodowej (nr decyzji: DNS-1-0145/389/TBM/97), uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie i Marketing (obecnie Zarządzanie). Natomiast w listopadzie 2001 r., decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr decyzji: DSW-2-0145-541/TBM/01), GWSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa - rok 2009

W latach 2001-2009 na mocy kolejnych decyzji Ministra, GWSH uruchomiła, w ramach I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie),  dziesięć nowych kierunków studiów: Administrację (nr decyzji: DWS-2-0143-19/TMB/01), Informatykę i Ekonometrię (nr decyzji: DWS-3-4003-827/EK/02), Socjologię (nr decyzji: DSW-3-4003/1020/Rej.36/02), Stosunki Międzynarodowe (nr decyzji: DSW-3-4003/21/3/EK/04), Fizjoterapię (nr decyzji: DSW-3-4003-788/EK/05), Kosmetologię(nr decyzji: DSW-3-4003/195/EK/Rej.36/06), Finanse i Rachunkowość (nr decyzji: DSW-2-05-4003/87/07), Pedagogikę(nr decyzji: DSW-2-06-4031-281/07), Gospodarkę Przestrzenną (nr decyzji: MNiSW-DNS-WUN-6022-821-6/AM/09) orazInformatykę (nr decyzji: MNiSM-DNS-WUN-6022-836-6/AM/09) .

W październiku 2002 roku GWSH, na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr decyzji: DWS-3-4120/407/Rej.36/JW/02), utworzyła Wydział Zamiejscowy w Żorach. W ramach tego Wydziału prowadzone są studia na kierunku Zarządzanie.

W październiku 2006 roku, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GWSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Socjologia (nr decyzji: DSW-3-4003-314/06), a w 2008 roku na kierunku Stosunki Międzynarodowe (nr decyzji: DSW-2-02-6022-35/08). Natomiast w styczniu 2010 roku GWSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych (5 - letnich) studiów magisterskich na kierunku Psychologia  (nr decyzji: MNiSW-DNS-WUN-6022-2282-5/IŻ/10) .

W dniu 24 października 2005 roku Wydział Zarządzania GWSH w Katowicach otrzymał, na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (nr decyzji: BCK-II-V-1417/2005), uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Tym samym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa uzyskała status Uczelni Akademickiej.

Nieco wcześniej bo we wrześniu w 2005 roku powołany został na Wydziale Zarządzania GWSH Instytut Nauk Społecznych, którą tą jednostkę organizacyjną Uczelni tworzą obecnie cztery katedry: Katedra Socjologii, Katedra Psychologii, Katedra Pedagogiki oraz Katedra Stosunków Międzynarodowych i Ekonomii.

W listopadzie 2005 r. Senat oraz Rada Wydziału Zarządzania GWSH podjęły uchwały o utworzeniu przez Uczelnię Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Żorach. W kolejnych latach, na podstawie podobnych uchwał, utworzone zostały Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne GWSH w Radzionkowie, Cieszynie, Jaworznie, Nysie oraz w Żywcu.  W lutym 2008 roku na podstawie zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr decyzji: DSW-2-05-4003-244/08), GWSH uruchomiła Zagraniczny Ośrodek Dydaktyczny  w Austrii w Wiedniu.

Aktualnie GWSH, w ramach trzech wydziałów (tj. Wydziału Zarządzania, Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia oraz Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach) oraz w siedmiu zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych (w tym jednym zagranicznym), prowadzi w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, studia na dwunastu kierunkach kształcenia.

Obecnie GWSH w swojej siedzibie macierzystej w Katowicach, na którą składają się dwa kampusy akademickie (jeden przy ulicy Harcerzy Września, drugi przy ul. Kostki Napierskiego) oraz na trzech wydziałach, w siedmiu ośrodkach zamiejscowych (w tym jednym zagranicznym), kształci prawie 12 tys. studentów. Mury Uczelni opuściło dotychczas przeszło 20 tys. absolwentów.

GWSH poszczycić się może również czołowymi miejscami w rankingach uczelni niepublicznych. 2 miejsce w Polsce i 1 miejsce na Śląsku w 2007, 2008, 2009 oraz w 2010 roku w rankingach "Home & Market", "Wprost", "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". 4 miejsce wśród najbardziej renomowanych niepublicznych uczelni w Polsce wg raportu The Economist Intelligence Unit 2004 r. oraz 7 miejsce w rankingu miesięcznika "Businessman Magazine" w 2002 r.

Gdzie jesteśmy
Harcerzy Września 3
40-659 Katowice
tel.:

zapamiętaj mnie (?)
Nie pamiętasz hasła?
staże i praktyki
JOBalert
Najnowsze oferty prosto na Twoją skrzynkę email. Otrzymuj za darmo.

img

Regulamin | O nas | Kontakt | Miasto Pracy - JAKOŚĆ ROKU 2011 | Kalasoft

© Biuro Karier / 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nasz kanał facebook
Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français