Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna, dawna filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej jest największą uczelnią techniczną i humanistyczną działającą na terenie Śląska Cieszyńskiego, Żywiecczyzny i Zachodniej Małopolski. Od 30 lat kształcą się w niej kadry inżynierskie dla przemysłu: budowy maszyn, włókienniczego, samochdowego, ochrony środowiska oraz z zakresu organizacji i zarządzania. W roku 2002 mury uczelni opuścili również pierwsi absolwenci kierunku informatyka.

Nauczanie realizowane na czterech głównych wydziałach: Budowy Maszyn i Informatyki, Inżynierii Włókiennieczej i Ochrony Srodowiska, Zarządzania i Informatyki oraz Humanistyczno-Społecznym. Wydziały systematycznie aktualizują programy studiów, dostosowując je do zmian gospodarczych, oczekiwań w regionie oraz przemysle. Tym sposobem studenci naszej uczelni maja zapewniony proces dydaktyczny ze współczesnymi tendencjami rozwoju nauki, techniki i gospodarki.

Akademi Techniczno-Humanistyczna kształci studentów na studiach magisterskich, wyższych studiach zawodowych, studiach podyplomowych oraz studiach i kursach specjalistycznych. Organizowaniem i koordynowaniem procesu kształcenia zajmują się wydziały. Funkcje dydaktyczno-wychowacze w ramach okreslonych kierunków studiów spełniają Katedry, instytuty i jednostki międzywydziałowe. Studenci mogą uzyskać w ramach programów studiów na kierunkach i specjalnościach wykształacenie licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

Całokształt działań dydaktyczno-wychowawczych stwarza naszym studentom optymalne warunki do zdobywania wiedzy przydatnej w przyszłej pracy zawodowej oraz możliwości wszechstronnego rozwoju naukowego i ogólnego. W ostatnich latach wyjątkową uwagę przywiązujemy do kształecenia pod kątem ochrony środowiska, a zwłaszcza zapobieganiu degradacji środowiska przyrodniczego.

Drugim ważnym zadaniem jest przygotowanie na potrzeby gospodarki narodowej, wysoko wykwalifikowanych menadżerów, inżynierów organizacji produkcji i zarządzania oraz informatyków.

Nasza uczelnia będzie stawiać pierwsze kroki jako samodzielna wyższa uczelnia państwowa, aczkolwiek ma już w dorobku wiele osiągnięć w dziedzinie naukowo-badawczej i dydaktycznej funkcjonując jako uczelnia techniczna. Naszym studentom zapewniamy wszelkie prawo do zrzeszania się w ogranizacjach studenckich, dzięki czemu współdecydują o swoich sprawach i uczelni. Rozwijają zainteresowania naukowe, społeczne, kulturalne, turystyczne i sportowe, czemu niewątpliwie sprzyja piękne położenie uczelni w bliskim sąsiedztwie tras turystycznych, zabytków przyrody, obiektów kulturalnych, czystych rzek i jezior.

 

Nasza strona: http://info.ath.bielsko.pl

Gdzie jesteśmy
Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 827 92 06

zapamiętaj mnie (?)
Nie pamiętasz hasła?
staże i praktyki
JOBalert
Najnowsze oferty prosto na Twoją skrzynkę email. Otrzymuj za darmo.

img

Regulamin | O nas | Kontakt | Miasto Pracy - JAKOŚĆ ROKU 2011 | Kalasoft

© Biuro Karier / 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nasz kanał facebook
Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français