Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français
Praktyki i staże studenckie czyli pierwsze doświadczenia na rynku pracy

Niemal w każdym ogłoszeniu o pracę znajdujemy wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego. Student już w okresie nauki musi zatem myśleć o zdobywaniu pierwszych doświadczeń. Najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku stają się praktyki i staże. Dlaczego warto z nich korzystać, nawet jeśli nie otrzymujemy za nie wynagrodzenia? Odpowiedź jest bardzo prosta – aby mieć większe szanse na rynku pracy, gdyż praktyki i staże to szansa na zdobycie konkretnych umiejętności, których udział w wykładach oraz ćwiczeniach niestety nie daje.

Studenci czasami buntują się przeciwko zbyt wygórowanym oczekiwaniom pracodawców – przecież okres studiowania to czas nauki, zdobywania wiedzy, życia towarzyskiego. Coraz jednak częściej pierwsza praca, wolontariat, praktyka to dla nich szansa nie tylko na zarobienie pieniędzy, ale również stawania się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Zdają sobie sprawę, iż dla pracodawcy absolwent z doświadczeniem oznacza większa efektywność oraz krótszy proces adaptacji zawodowej i wdrażania do zadań.

Zanim omówimy zasady udziału w praktykach oraz stażach, należy zaznaczyć bardzo istotną kwestię, o którą często pytają i martwią się studenci, absolwenci. Czy takie doświadczenia zawodowe jak udział w wolontariacie, praktyce studenckiej, nieodpłatnym wakacyjnym stażu są dla pracodawców istotne oraz analogiczne z „normalną” pracą w organizacji? Oczywiście, że tak! Pracodawcy wiedzą, że każda taka działalność to rozwijanie szczególnie kompetencji miękkich, niezwykle wysoko cenionych na rynku pracy. Nie tylko praca na podstawie umowy może nas nauczyć komunikatywności, punktualności, współpracy, organizacji czasu. Temu służą również praktyki i staże.

Obecnie różnice pomiędzy praktykami, a stażem powoli zanikają. Jeszcze kilka lat temu praktyki były kojarzone jedynie z obowiązkiem odrobienia określonej liczby godzin w celu zaliczenia studiów. Dziś to zdobywanie nie tylko pierwszych doświadczeń zawodowych, ale również weryfikacja wybranego kierunku studiów, zawodu.

Kilka słów o praktykach. Są one zazwyczaj kierowane do studentów III roku studiów I stopnia (studia licencjackie) oraz I i II roku studiów II stopnia (studia magisterskie). Za praktyki student nie otrzymuje wynagrodzenia (chodź zdążają się wyjątki), trwają one od kilku tygodni do trzech miesięcy, a ich elastyczna forma pozwala na jednoczesne studiowanie i odbywanie praktyk.

Praktyki to nie tylko pierwsze zetknięcie się z rynkiem pracy, ale również:

- to pierwsze zderzenie naszego wyobrażenia o zawodzie z rzeczywistością;

- doskonała szansa na weryfikację planów edukacyjno – zawodowych;

- możliwość obserwacji osób wykonujących daną profesję i uświadomienie sobie, nad czym jeszcze należy popracować; jakie obowiązki będę musiał wykonywać w przyszłości i czy tego właśnie chcę;

- szansa na połączenie zdobytej wiedzy z praktyką, sprawdzenie tego, co wiem w działaniu.

Udział w praktykach studenckich to nie tylko obowiązki, ale i prawa. Zazwyczaj odbywają się one na zasadzie umowy o praktykę studencką. Nakłada ona na pracodawcę obowiązki w zakresie czasu pracy oraz regulacje dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu. Będąc praktykantem nie wolno Ci pracować dłużej niż 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Masz również prawo do przerwy w pracy oraz nieprzerywanego odpoczynku (dokładne informacje: Dziennik Ustaw z 13 sierpnia 2009 Nr 127 poz. 1052).

Należy również pamiętać o zaświadczeniu na koniec praktyk, które wystawi pracodawca. Takie zaświadczenie, w którym dokładnie określi się rodzaje wykonywanych prac w czasie praktyk, na pewno będzie niezbędne podczas poszukiwania zatrudnienia lub posłuży jako referencje.

Staże stanowią kolejny etap wchodzenia na rynek pracy. Odbywają się one najczęściej po zakończeniu edukacji lub na ostatnich latach studiów. Zasadniczą różnicą w porównaniu do praktyk jest otrzymywanie wynagrodzenia przez stażystę, chodź i tutaj istnieją wyjątki (np. staże studenckie, podczas których odbywania wynagrodzenie nie jest obligatoryjne). Staże trwają zazwyczaj 6 - 12 miesięcy. Stażysta, chociaż nie jest zatrudniony w zakładzie pracy, podlega jego kierownictwu na tych samych zasadach co pozostali pracownicy. Pracuje w pełnym wymiarze - 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Płaci mu urząd pracy - stażysta co miesiąc dostaje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. W 2012 roku jest to 913,70  zł brutto. Stażysta nie ma prawa do urlopu, ale przysługują mu  dwa dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Okres trwania stażu absolwenckiego wliczany jest do okresu, od którego zależy późniejszy wymiar urlopu wypoczynkowego. Ponadto czas trwania stażu dolicza się do okresów składkowych w rozumieniu przepisów emerytalnych[1].

Podczas trwania stażu to jednostka ponosi dużo większa odpowiedzialność za powierzone jej zadania. Stażysta jest traktowany zazwyczaj jako pracownik w okresie próbnym i bacznie obserwowany, jak wykonuje swoje obowiązki. Staż daje szansę na zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego, ale pod warunkiem zaangażowania w pracę oraz wykorzystywania każdego dnia na podwyższanie kompetencji. Starajmy się (głównie poprzez rozmowę z naszym opiekunem na stażu) przede wszystkim wykonywać obowiązki związane ze zdobytym wykształceniem, nie „tylko parzyć kawę”. To obojętne podejście absolwenta do stażu przekreśla często szansę na dalsze kontynuowanie kariery w danej organizacji czy też zdobycie umiejętności.

Osoby, które podczas studiów nie mogą znaleźć bezpłatnych staży czy też praktyk, mogą rozpocząć pracę jako wolontariusz. Nie jest to już obecnie oferta skierowana tylko do osób chcących opiekować się dziećmi czy też osobami niepełnosprawnymi. Organizacje pozarządowe czy też firmy coraz częściej oferują wolontariat w zakresie udziału w pracy nad projektami oraz organizacji różnych imprez.

 

Opr. dr Daniel Kukla*


*Pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Specjalizuje się w poradnictwie zawodowym i doradztwie personalnym. Na co dzień zajmuje się kształceniem przyszłych doradców zawodowych i personalnych. Aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami akademickim w Polsce. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą w językach kongresowych. Wśród ważniejszych publikacji zwartych można wymienić m.in.: Komunikacja w doradztwie zawodowym (2008), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary (2008), (wyd.2, 2011), Dyskurs nad znaczeniem komunikacji w doradztwie zawodowym, (2010), Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji, (2010)., Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka (2010). Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy, (2010), Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego (2011). Zainteresowania zawodowe oscylują w obszarze współczesnych tendencji w funkcjonowaniu poradnictwa zawodowego i roli owego procesu w kreowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej człowieka.


[1] http://inkubatorslaski.pl/Artykuly/a-z-przedsiebiorczosci/stazysta-z-urzedu-pracy/

Image: photostock / FreeDigitalPhotos.net

zapamiętaj mnie (?)
Nie pamiętasz hasła?
staże i praktyki
JOBalert
Najnowsze oferty prosto na Twoją skrzynkę email. Otrzymuj za darmo.
Uczelnie więcej uczelni »
img

Regulamin | O nas | Kontakt | Miasto Pracy - JAKOŚĆ ROKU 2011 | Kalasoft

© Biuro Karier / 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nasz kanał facebook
Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français