Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français
Dokumenty aplikacyjne przepustką do kariery - część 2 CV

Jak już zostało zaznaczone w pierwszej części obecnie błędem jest sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, w szczególności CV, według jednego wzorca, kiedy mamy do wyboru całą gamę różnych typów życiorysów zawodowych. Wystarczy je poznać i wybrać odpowiedni dla siebie.

Wyróżniamy zatem:

CV CHRONOLOGICZNE

Ten typ CV jest najbardziej popularną, powszechną i najczęściej oczekiwaną formą sporządzania tego dokumentu. Polega na zaprezentowaniu w określonym porządku pewnych faktów zawodowych zwłaszcza tych związanych z wykształceniem oraz doświadczeniem. Fakty te należy ująć tak, by tworzyły pewien ciąg wynikających z siebie zdarzeń. Taka forma przedstawienia informacji ułatwia czytającemu CV szybkie znajdowanie faktów, które szczególnie go interesują. Należy pamiętać, iż podstawową zasadą podczas tworzenia tego typu CV jest zasada odwróconej chronologii. To znaczy, że aktualne bądź ostatnie stanowisko pracy umieszczamy na początku, w analogiczny sposób prezentujemy także kwestie związane z wykształceniem. Nie zachowanie odwróconej chronologii to duży błąd! Przyczynić się może do tego, że osoba, która czyta CV może, z rozpędu, uznać nasze pierwsze zatrudnienie, czy też najniższy etap zaprezentowanej, ukończonej edukacji jako ten ostatni, a jeśli nawet wnikliwie przeczyta cały dokument to zapewne uzna jego autora za osobę niekompetentną w zakresie tworzenia aplikacji.

CV chronologiczne polecane jest zwłaszcza, gdy oferta pracy podaje konkretne, ścisłe kryteria, zwłaszcza związane z doświadczeniem. Ten rodzaj CV jest przejrzysty, dobrze sporządzony ułatwia pracę rekruterowi - może on bowiem szybko znaleźć interesującego informacje. Jest to też najbardziej oczekiwany model CV przez pracodawców. Można stwierdzić, że najbardziej bezpieczny.

CV FUNKCJONALNE

CV funkcjonalne pozwala przede wszystkim zaprezentować umiejętności, kwalifikacje i kompetencje kandydata oraz podkreślić posiadane doświadczenie zawodowe w prezentowanym zakresie. Nie koncentruje się ono na przedstawieniu chronologii, kolejnych etapów życiorysu zawodowego, ale na przekazaniu informacji, które dotyczą pełnionych funkcji oraz obowiązków.

Co powinno zawierać CV funkcjonalne?

1. Dane osobowe

2. Ogólna nazwa umiejętności + dowody na jej posiadanie

3. Osiągnięcia zawodowe

4. Odbyte Kursy, szkolenia

5. Doświadczenie zawodowe

6. Wykształcenie

7. Klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Polecana jest dla kandydatów, którzy wykonywali uprzednio podobne obowiązki, do tych, które oczekiwane są na oferowanym stanowisku, jednakże nie odbywało się to podczas ostatnio wykonywanej pracy; także dla osób posiadających niespójną ścieżkę kariery. Nie jest to typowy i najczęściej stosowany format CV, stąd też osoby, które nie zajmują się rekrutacją zawodowo, nie są profesjonalistami w tej dziedzinie, i oczekują znanego sobie schematu mogą automatycznie je odrzucić.

SKILL CV

Ta forma życiorysu oparta jest na opisie konkretnych umiejętności. Służy zaprezentowaniu swojego potencjału oraz kwalifikacji w odniesieniu do wymagań oferty. Warto zwrócić uwagę na to, iż tworząc SKILL CV można skupić się na dwóch grupach informacji: informacjach na temat umiejętności twardych oraz umiejętności miękkich jakie posiada kandydat. Umiejętności twarde to te, które związane są z konkretną wiedzą np. obsługa komputera, znajomość języków obcych,. Umiejętności miękkie, z kolei, dotyczą sposobu pracy- czyli np. odporność na stres, komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem itp.[1]Ta forma CV polecana jest osobom, które nie posiadają doświadczenia zawodowego, posiadają niewielkie doświadczenie, bądź też luki w zatrudnieniu, ale za to, mogą pochwalić się umiejętnościami jakich oczekuje pracodawca. To właśnie taką formę CV powinni stosować absolwenci, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę kariery.

SUCCESS CV

Success CV służy głownie zaprezentowaniu swoich sukcesów i osiągnięć zawodowych. Zatem taka forma CV sprawdzi się w przypadku klientów posiadających duży bagaż doświadczeń, które są weryfikowalne i mierzalne. Podczas konstruowania tego typu CV należy zaprezentować osiągnięcia, które ważne są z punktu widzenia stanowiska o jakie klient się ubiega. Z takiej formy korzystają zwykle specjaliści oraz menagerowie.[2] Taka forma sporządzania CV polecana jest szczególnie osobom z długim stażem pracy, osobom, którym udało się osiągnąć wiele konkretnych sukcesów, które mają sprecyzowany pomysł na własną ścieżkę kariery i ich osiągnięcia są interesujące z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy.

CV EUROPEJSKIE

Jest to dokument, jaki powinno tworzyć się wg jednolitego wzoru, opracowanego dla krajów należących do UE. CV Europejskie potrzebne będzie, podczas ubiegania się o pracę poza granicami kraju. Wówczas kandydaci powinni skompletować wszystkie dokumenty składające się na tzw. Europass, czyli:

- „paszport językowy”, który potwierdza znajomość języka obcego

-„mobility pass”- dokument potwierdzający wykształcenie oraz kwalifikacje (takie jak: praktyki, staże, stypendia, kursy) zdobyte w innym europejskim kraju w ramach wyjazdu zorganizowanego.

- suplement do dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższej uczelni (lub innej)

- suplement, który stwierdza zdobycie certyfikatów.

Szczegółowe informacje na temat Europejskiego CV oraz jego format dostępne są na stronie http://www.europass.org.pl/.

Przed wyborem formy CV należy przeanalizować do kogo dokument ten trafi i w odpowiedzi na jaką ofertę jest tworzony. Jeżeli nie ma się pewności, że adresatem jest profesjonalista, osoba kompetentna w sprawach rekrutacji, należy zastanowić się czy konstruować inną, niż chronologiczną, strukturę CV. Typ chronologiczny jest najpopularniejszy, raczej każdy oczekuje CV w takiej formie, otrzymując inny dokument odbiorca może być zaskoczony. Ktoś, kto masowo przegląda CV może nie docenić innowacyjności, bo zmiana struktury utrudni mu szybkie znajdowanie informacji. Także odradzamy każdy inny, niż chronologiczny wzorzec jeżeli kandydat odpowiada na ofertę, w której ściśle zdefiniowane są poszczególne kryteria (np. wykształcenie, doświadczenie, umiejętności dodatkowe- których rekruter szukać będzie automatycznie w określonym miejscu). Wszelkie inne typy polecamy w przypadku ubiegania się na stanowiska wyższego szczebla (zwłaszcza success CV), bądź odpowiadając na oferty, które sugerują, że osoby rekrutujące kładą nacisk głównie na umiejętności, specyficzne cechy itp.

Mam nadzieję, że powyższe informacje przede wszystkim skłonią Was do analizy własnych dokumentów, poświecenia czasu na ich przygotowanie i refleksji nad planowaniem ścieżki kariery. Jeśli potrzebujesz pomocy pamiętaj o doradcach zawodowych, których znajdziesz w Biurach Karier czy Centrach Informacji Zawodowej.

 

Opr. Wioleta Duda*


*pracownik naukowy Akademii im Jana Długosza w Częstochowie. Autorka kilkunastu artykułów o tematyce związanej z doradztwem zawodowym. Zainteresowania zawodowe  oscylują wokół problematyki karier zawodowych kobiet. Doradca zawodowy w Projektach EFS


[1] Więcej na ten temat: Strona internetowa: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/407486,success_czy_skill_cv_czyli_jak_zwiekszyc_szanse_na_znalezienie_pracy.html stan na dzień: 12.02.2012

[2]Więcej na ten temat:  Strona internetowa: http://kariera.infopraca.pl/2011/09/success-cv-dla-kogo/#more-551 stan na dzień: 12.02.2012

 

Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net

zapamiętaj mnie (?)
Nie pamiętasz hasła?
staże i praktyki
JOBalert
Najnowsze oferty prosto na Twoją skrzynkę email. Otrzymuj za darmo.
Uczelnie więcej uczelni »
img

Regulamin | O nas | Kontakt | Miasto Pracy - JAKOŚĆ ROKU 2011 | Kalasoft

© Biuro Karier / 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nasz kanał facebook
Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français