Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français
Zawody przyszłości

Każdy z nas zastanawia się co zrobić, aby mieć w przyszłości pracę. Niestety ukończenie studiów wyższych, zdobycie upragnionego dyplomu (nawet prestiżowej uczelni) nie gwarantuje dzisiaj pewnego miejsca na rynku pracy. Nie ma również takich branż, zawodów, gdzie praca będzie zawsze. Możemy jednak zwiększyć swoje szanse na dobre stanowisko, głównie poprzez posiadanie i kształtowanie tzw. kompetencji przyszłości. Każdy bowiem obszar działalności, prawie każdy pracodawca będzie o Ciebie wymagał określonych cech, umiejętności ogólnych.

Jak zatem zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?

Przede wszystkim już dziś pomyśl o inwestycji w siebie, w doskonalenie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji. Uczyć musimy się bowiem przez cały czas, bez względu na zawód, który wykonujemy lub chcemy wykonywać. Zapytasz – Skąd wziąć fundusze na kursy, szkolenia, studia podyplomowe? Odpowiedź jest bardzo prosta – wystarczy komputer i dostęp do Internetu, gdzie na pewno znajdziesz formy podnoszenia kompetencji i kwalifikacji finansowane lub dofinansowane  przez Unię Europejską ( proponuję rozpocząć poszukiwania od strony www.inwestycjawkadry.pl).

Kolejnym aspektem, o którym  musimy pamiętać to doskonalenie takich predyspozycji jak:

- odporność na stres,

- szybka adaptacja do nowych warunków,

- umiejętność życia w ciągłej niepewności, zagrożeniu,

- elastyczność.

Rynek pracy oczekuje od nas coraz więcej, nie tylko w  zakresie umiejętności i wiedzy (ciągle aktualizowanej), ale również predyspozycji psychicznych. Rozpocznij już dziś pracę nad wymienionymi predyspozycjami, uczestnicząc np. w rozmowach kwalifikacyjnych (nawet jeśli wiesz, że nie masz szans na tą pracę), wykonując pracę w formie umowy zlecenie, o dzieło czy też obserwuj jak zachowujesz się w sytuacjach zmian i jakie umiejętności wtedy wykorzystujesz, a nad jakimi jeszcze musisz popracować.

Jak podkreśla coach Eliza Kruszewska „ponieważ życie jest nieustającą zmianą, wystarczy przypomnieć sobie, jak dużo tych zmian już przeszliśmy. Całe mnóstwo! I zazwyczaj nie zastanawialiśmy się , jak tego dokonaliśmy  i czego przy okazji dowiedzieliśmy się o sobie, świecie i innych ludziach. Jak sobie to wszystko przypominamy , zrozumiemy, że mamy umiejętności dokonywania zmian, z której dotychczas nie zdawaliśmy sobie sprawy”.[1] Każdy z nas ma obawy przed tym co nowe, chcemy nie tylko znaleźć pracę ciekawą i dobrze płatną, ale również dającą poczucie bezpieczeństwa, pewność zatrudnienia. Niestety już na starcie własnej kariery zawodowej takiego myślenia należy się pozbyć, „ pewność” to dziś słowo usztywniające jednostkę na rynku pracy.

Przejdźmy teraz do obszarów działalności, w których o pracę będzie łatwiej ( chodź nie znaczy to, że w pozostałych branżach młody człowiek jest skazany na bezrobocie).

Pierwszą kwestią, którą należy poruszyć i o której w ostatnich latach dużo się mówi i pisze, to przewaga inżynierów nad humanistami w szansach na dobrą pracę. Eksperci są zgodni co do tego, iż pracodawcy chętniej i częściej w najbliższych latach  będą zatrudniać absolwentów studiów technicznych niż humanistycznych. Wynika to z przeświadczenia iż studia techniczne dają umiejętność analitycznego myślenia, bardzo pożądanego przez pracodawców. Humaniści jednak nie powinni się załamywać, gdyż dla nich na rynku pracy również będzie miejsce.

Jak przewidują prognozy liczba stanowisk pracy zwiększy się w takich obszarach jak:

1. Usługi finansowe – sektor usług finansowych rozwija się już od kilku lat i pozyskuje coraz więcej klientów, stąd też zapotrzebowanie na zawody z tego obszaru będzie wzrastało np.: specjalista ds. controlling’u, budżetowania, analizy kosztów, zarządzania kosztów, zarządzania finansami , doradcy inwestycyjni, księgowi.

2. Ochrona środowiska – jest to dziedzina, na którą w najbliższych latach będą wzrastały nakłady finansowe, szczególnie państwowe. Restrykcyjne przepisy Unii Europejskiej narzucają na nasz kraj nie tylko uporządkowanie kwestii związanych z ochroną środowiska, ale również edukację na rzecz promocji i podnoszenia świadomości społecznej na temat ekologii.

3. Opieka społeczna – jest to obszar, gdzie przybędzie nowych klientów, głównie osób starszych, wymagających nie tylko opieki zdrowotnej, ale również pomocy w codziennych kwestiach czy też animacji czasu wolnego.

4. Turystyka, rekreacja, rozrywka, pielęgnacja ciała – coraz chętniej korzystamy i będziemy korzystać ze wszelkich form odpoczynku, regeneracji sił, poprawiania naszej kondycji fizycznej, psychicznej, wyglądu

5. Branża informatyczna – ciągły rozwój technologii informatycznych, Internetu wyznacza zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. Przewiduje się również iż pracy w tej branży będzie coraz więcej. Np.: będą potrzebni programiści, projektanci serwisów www, graficy komputerowi, specjaliści ds. projektowania i wdrożenia zintegrowanych pakietów zarządzania firmą, administratorzy baz danych, specjaliści ds. zabezpieczeń, administratorzy sieci, webmasterzy, inżynierowie budowy systemów komputerowych.

6. Edukacja – pomimo iż mały przyrost naturalny w naszym kraju powoduje kłopoty w szkolnictwie, czego następstwem jest mniejsze zapotrzebowanie na nauczycieli, to jednak rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania się, stąd też trenerzy, doradcy zawodowi to zawody, na które będzie zapotrzebowanie ale również specjaliści ds. rozwoju personelu, rekrutacji, systemów motywacyjnych, szkoleniowcy.

7. Biotechnologia – obszar strategiczny, szybko rozwijający się i czekający na specjalistów.

Na koniec warto przytoczyć kilka zawodów, które są prognozowane jako „przyszłościowe”. Należą do nich:

  • specjalista ds. telekomunikacji, nowoczesnych technologii,
  • specjalista ds. automatyki przemysłowej, cybernetyki,
  • specjaliści ds. projektowania rozwiązań logistycznych,
  • spedytor,
  • specjaliści ds. sprzedaży sieciowej, sprzedaż bezpośrednia,
  • specjaliści ds. public relations,
  • specjaliści ds. zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
  • fizjoterapeuci,
  • genetycy.

Osoby poszukujące pracy, w tym studenci i absolwenci, stale muszą monitorować zmiany zachodzące na rynku pracy. Pomoże to zapewne w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacji, kierunku studiów podyplomowych, tematyki szkoleń, a jednocześnie w dopasowaniu się do rynku pracy. Musi to być działanie ciągłe, tylko wtedy będziemy atrakcyjni dla pracodawców.

Dr Daniel Kukla*


* Pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Specjalizuje się w poradnictwie zawodowym i doradztwie personalnym. Na co dzień zajmuje się kształceniem przyszłych doradców zawodowych i personalnych. Aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami akademickim w Polsce. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą w językach kongresowych. Wśród ważniejszych publikacji zwartych można wymienić m.in.: Komunikacja w doradztwie zawodowym (2008), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary (2008), (wyd.2, 2011), Dyskurs nad znaczeniem komunikacji w doradztwie zawodowym, (2010), Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji, (2010)., Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka (2010). Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy, (2010), Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego (2011). Zainteresowania zawodowe oscylują w obszarze współczesnych tendencji w funkcjonowaniu poradnictwa zawodowego i roli owego procesu w kreowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej człowieka.


[1] Cytat zaczerpnięty z artykułu K. Nowicka „ Sprężyny kariery” Coaching  1/2012

Image: njaj / FreeDigitalPhotos.net

 

zapamiętaj mnie (?)
Nie pamiętasz hasła?
staże i praktyki
JOBalert
Najnowsze oferty prosto na Twoją skrzynkę email. Otrzymuj za darmo.
Uczelnie więcej uczelni »
img

Regulamin | O nas | Kontakt | Miasto Pracy - JAKOŚĆ ROKU 2011 | Kalasoft

© Biuro Karier / 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nasz kanał facebook
Zmień język / Choose Language / Ablösung Sprache / Choisir la langue Polski English Deutsch Français